top of page

Öppna Kurser

Våra öppna kurser riktar sig till privatpersoner och små företag som vill boka enstaka platser på något av våra kurstillfällen. Kurserna hålls på olika platser och i tiden inkluderas en kortare paus. Hittar ni inte just den kursen som ni söker kontakta oss gärna så ordnar vi något bra.

shutterstock_1134744746_edited_edited.jpg

 Hjärt- och Lungräddning vuxen 

Eneby hus Skördegatan 27 Norrköping

Pris 700kr inkl. moms/deltagare

Kursen är begränsad till 12 deltagare

Kursen riktar sig till alla som vill lära sig hjärt- och lungräddning.
I denna utbildning i Hjärt- och lungräddning kommer ni lära er hur ni ska agera vid en akut situation när någon drabbas av plötsligt hjärtstopp eller sätter något i halsen. När en människa drabbas av hjärtstopp är det livsavgörande att behandling påbörjas så fort som möjligt. Kursen består i huvudsak av praktisk övning enskilt och i grupp.


Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna:
•    Utföra andningskontroll
•    Bedöma medvetslöshet
•    Larma 112
•    Utföra HLR (bröstkompressioner och inblåsningar)
•    Bestämma sig för att använda hjärtstartaren
•    Starta och ansluta hjärtstartaren
•    Följa enkla instruktioner från hjärtstartaren
•    Utföra HLR
•    Hur man ska agera vid luftvägsstopp

Efter genomgången kurs får alla deltagare ett kompetensbevis

Alla våra instruktörer jobbar aktivt som sjuksköterskor inom ambulanssjukvården och har stor erfarenhet som instruktörer.


Anmälan sker på mail till info@hlr-norrkoping.se


Betalning sker mot faktura som skickas i samband med kursen. 

Hjärt- och Lungräddning Barn

Eneby hus Skördegatan 27 Norrköping

Pris 700kr inkl. moms/deltagare

Kursen är begränsad till 12 deltagare

Den här kursen inriktar sig på hjärt- och lungräddning för barn och är avsedd för föräldrar/familj och personal som jobbar med barn som till exempel förskolor och skolor. Kursen är en kombination av Barn-HLR och första hjälpen för barn. Här ingår en utbildning inom barnolycksfall och olika sjukdomstillstånd som kan drabba barn, så som epilepsi, astma och diabetes. 
Under kursen har ni alla möjligheter att ställa frågor om det som ni kanske gått och funderat över.


Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna:
•    Utföra andningskontroll
•    Larma 112
•    Bedöma medvetslöshet
•    Hjärt- och lungräddning på barn
•    Åtgärder när barnet satt i halsen
•    L-ABC
•    Olika sjukdomstillstånd och olyckor som kan drabba barn

Efter genomgången kurs får alla deltagare ett kompetensbevis

Alla våra instruktörer jobbar aktivt som sjuksköterskor inom ambulanssjukvården och har stor erfarenhet som instruktörer.


Anmälan sker på mail till info@hlr-norrkoping.se

Betalning sker mot faktura som skickas i samband med kursen

shutterstock_263151107.jpg
bottom of page