top of page
9018074 Väska till Lifepak CR2.tiff

Hjärtstartare och Sjukvårdsutrustning

Med hjärt-lungräddning och hjärtstartare kan vem som helst rädda livet på någon som får hjärtstopp. Därför är det viktigt att hjärtstartare finns tillgängliga på arbetsplatser och överallt där människor vistas. Norrköping HLR-utbildningar hjälper er genom hela processen från val av modell och genomgörande av utbildning till att samtliga medarbetare känner sig trygga med handhavandet och ni som företag tagit ett stort steg framåt i ert arbetsmiljöarbete.

Den första akuta insatsen vid en olyckshändelse innan eventuell professionell vård tar vid kan ibland vara direkt livsavgörande, alternativt vara den insats som förhindrar eller minskar risk för förvärrad skada och framtida men.

Beställning görs genom mail till info@hlr-norrkoping.se

bottom of page