top of page

90-Minuters HLR-Kurs för Företag

Livräddande kunskap på kort tid

I dagens snabba arbetsliv vet vi att varje minut räknas. Därför erbjuder vi en specialutformad, intensiv 90-minuters HLR-kurs, skräddarsydd för företag som önskar utrusta sina medarbetare med livsviktiga färdigheter med minimal tidsåtgång. Denna komprimerade session är perfekt för dem som behöver grundläggande kunskaper snabbt och effektivt.

 

Varför välja vår kurs?

 • Anpassad Effektivitet: Optimerad för att passa in i tajta scheman, denna kurs erbjuder en kvalitativ utbildning utan att kompromissa med innehållet.

 • Fokus på Praktik: En balans mellan teori och praktiska övningar garanterar att deltagarna lämnar med både kunskap och självförtroende att agera i nödsituationer.

 • Erfarna Instruktörer: Våra certifierade professionella instruktörer är experter på akutvård och engagerade i att dela med sig av sin kunskap.

 

Kursinnehåll

Under denna fokuserade session kommer deltagarna att:

 • Bekanta sig med grundläggande HLR-tekniker för vuxna.

 • Få praktisk erfarenhet av att använda hjärtstartare.

 • Lära sig betydelsen av snabba insatser vid hjärtstopp.

 • Öva på effektivt larm förfarande och kommunikation i nödsituationer.

 

För vem är kursen?

Denna kurs är idealisk för företag av alla storlekar som värdesätter sina anställdas förmåga att agera i kritiska situationer. Den kräver inga förkunskaper och är öppen för alla, från nybörjare till de som behöver en uppfräschning av sina kunskaper. För att säkerställa en optimal lärandemiljö är antalet deltagare begränsat till maximalt 12 personer per kurs.

 

Vill du ha en mer fulltäckande utbildning?

Även om vår 90-minuters kurs är utformad för att ge en solid grund, erbjuder vi också längre kurser för dem som söker en mer djupgående utbildning i HLR och första hjälpen. Dessa utökade program är perfekta för företag som önskar maximera sina anställdas beredskap för en rad olika medicinska nödsituationer.

 

Boka er plats idag

Gör en livsviktig investering i era anställdas säkerhet och välbefinnande. Kontakta oss för mer information om våra kurser och hur ni kan anmäla ert team. Tillsammans skapar vi en säkrare arbetsmiljö för alla.

Pris 4000kr exkl. moms

shutterstock_1134744746.jpg

3-Timmars HLR-Kurs för Företag

Fördjupad kunskap för ökad beredskap

I en värld där varje sekund kan vara avgörande, erbjuder vi en omfattande 3-timmars HLR-kurs designad för att ge era anställda djupgående kunskaper och praktiska färdigheter inom hjärt-lungräddning. Denna kurs är skapad för företag som strävar efter att ha en arbetsplats utrustad till max för att hantera akuta hjärtsituationer effektivt. För att säkerställa en högkvalitativ lärandeupplevelse och personlig handledning är varje kurs begränsad till maximalt 12 deltagare.

 

Varför välja vår fördjupade kurs?

 • Personlig Uppmärksamhet: Med en begränsning på max 12 deltagare per kurs säkerställer vi att alla får individuell vägledning och feedback från våra expertinstruktörer.

 • Grundlig Förståelse: Vi erbjuder en djupgående utbildning som täcker alla aspekter av HLR, inklusive avancerade tekniker, för att ge era medarbetare den kunskap och självförtroende som krävs för att rädda liv.

 • Balans mellan Teori och Praktik: Med en utökad kurslängd har vi möjligheten att erbjuda en mer detaljerad genomgång av teori samtidigt som vi lägger stor vikt vid hands-on övningar under ledning av våra erfarna instruktörer.

 

Kursinnehåll

 • Omfattande principer för HLR för vuxna

 • Detaljerad användning av hjärtstartare

 • Strategier för räddningsinsatser och lagarbete

 • Förebyggande åtgärder och tidig identifiering av risker

 

r vem är kursen?

Denna fördjupade kurs är perfekt för alla företag som vill ge sina anställda en mer omfattande utbildning i HLR. Idealisk för alla inom företaget, från nybörjare till de som vill fördjupa sina kunskaper.

 

Boka er plats idag

Investera i en säker arbetsplats och visa att ni bryr er om personalens välmående. Kontakta oss för mer information om kommande kursdatum och hur ni kan säkra en plats för ert team. Välj vår 3-timmars HLR-kurs för en omfattande utbildning som gör skillnad.

Pris 5000kr exkl.moms

CPR training medical procedure - Demonstrating chest compressions on CPR doll in the class _edited.j

4-Timmars HLR- och Första Hjälpen-Utbildning för Företag

Anpassad kompetensutveckling för nödsituationer

Vi är stolta över att presentera vår omfattande 4-timmars HLR- och första hjälpen-utbildning, särskilt utformad för företag som siktar på att ge sina anställda livsviktiga kunskaper för att hantera nödsituationer. Denna djupgående kurs kombinerar viktiga aspekter av hjärt-lungräddning med skräddarsydda första hjälpen-färdigheter, anpassade specifikt för att möta er verksamhets unika behov. För att säkerställa personlig uppmärksamhet och effektivt lärande begränsas varje kurs till maximalt 12 deltagare.

 

Varför välja vår 4-timmars kurs?

 • Skräddarsydda Första Hjälpen-Färdigheter: Vi anpassar första hjälpen-delen av kursen för att specifikt adressera de situationer och utmaningar som är mest relevanta för er verksamhet, vilket ger en mer riktad och användbar utbildningsupplevelse.

 • Allsidig Kompetens: Genom att kombinera HLR med första hjälpen-utbildning ger vi deltagarna en bred och djupgående kompetens för att effektivt hantera en mängd nödsituationer.

 • Maximerad Lärandetid: Med fyra timmars utbildning erbjuder vi en omfattande översikt över ämnet, inklusive gott om tid för praktiska övningar och frågestunder.

 • Expertinstruktörer: Våra instruktörer är inte bara certifierade i HLR och första hjälpen, utan de har också den erfarenhet och flexibilitet som krävs för att anpassa kursinnehållet till just era behov.

 

Kursinnehåll

Under denna anpassade session kommer deltagarna att:

 • Lära sig grundläggande HLR-tekniker för vuxna.

 • Träna på effektiv användning av hjärtstartare i olika scenarier.

 • Få skräddarsydd första hjälpen-utbildning, inklusive sårbehandling, hantering av akuta medicinska tillstånd och mycket mer, allt anpassat efter er specifika arbetsmiljö och risker.

 • Utveckla förmågan att agera lugnt och effektivt i nödsituationer.

 

För vem är kursen?

Denna utbildning är idealisk för alla företag, oavsett bransch, som vill ge sina anställda en omfattande förståelse och praktiska färdigheter inom både HLR och första hjälpen, med ett specifikt fokus på de utmaningar och risker som är mest relevanta för deras specifika arbetsmiljö.

 

Boka er plats idag

Förbered ert team för att hantera nödsituationer med kompetens och förtroende. Kontakta oss för att lära er mer om hur vi kan anpassa vår utbildning för att möta era behov och hur ni kan boka en plats för ert team. Välj vår 4-timmars HLR- och första hjälpen-utbildning för att investera i en säkrare arbetsplats och i era anställdas välbefinnande.

 

Pris 6000kr exkl.moms

shutterstock_1009656253_edited.jpg

3-Timmars Barn-HLR Kurs

Livräddande kunskap för de yngsta

Att kunna agera snabbt och korrekt i en nödsituation kan rädda liv, särskilt när det gäller barn. Vår 3-timmars Barn-HLR kurs är designad för att ge föräldrar, vårdnadshavare och alla som arbetar med barn de färdigheter och den kunskap som krävs för att kunna göra just det. Med en maxgräns på 12 deltagare per kurs säkerställer vi en lärmiljö där varje deltagare får personlig uppmärksamhet och guidning.

 

Varför välja vår Barn-HLR kurs?

 • Fokus på Barn och Spädbarn: Kursen täcker specifika tekniker och tillvägagångssätt för att utföra HLR på barn och spädbarn, inklusive hur man hanterar kvävning.

 • Praktisk Inlärning: Vi betonar praktisk träning för att säkerställa att deltagarna lämnar med förtroendet och kompetensen att agera under verkliga nödsituationer.

 • Erfarna Instruktörer: Våra instruktörer är specialiserade inom barnsäkerhet och akutsjukvård, med omfattande erfarenhet av att undervisa i livräddande tekniker.

 • Små Grupper: Med en begränsning till 12 deltagare per kurs garanteras en intim och fokuserad utbildningsupplevelse, där varje fråga och scenario kan utforskas till fullo.

 

Kursinnehåll

Under denna intensiva kurs kommer deltagarna att:

 • Lära sig grundläggande och avancerade HLR-tekniker anpassade för barn och spädbarn.

 • Öva på att använda hjärtstartare på barn.

 • Genomgå hur man identifierar och agerar vid kvävning hos barn och spädbarn.

 • Förstå hur man bedömer och agerar i olika akuta sjukdomstillstånd som kan drabba barn.

 

För vem är kursen?

Denna kurs är avsedd för alla som har barn i sin närhet - föräldrar, mor- och farföräldrar, barnvakter, lärare och andra vårdnadshavare. Ingen förkunskap krävs, och allt material anpassas för att vara tillgängligt och begripligt oavsett tidigare erfarenheter.

 

Boka er plats idag

Skydda det viktigaste i livet genom att förbereda dig för det oväntade. Kontakta oss för mer information om kursdatum och hur du kan anmäla dig. Genom att välja vår 3-timmars Barn-HLR kurs investerar du i kunskapen som kan göra all skillnad i en kritisk situation.

Pris 5000kr exkl. moms

shutterstock_263151107_edited.jpg
shutterstock_618341738 (kopia).jpg

Boka

Vill du ha mer information om någon kurs eller en snabb offert så fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt.

Tack!

bottom of page