top of page

Hjärt- och Lungräddning

 • Tidsåtgång 3 tim

 • Max 12 deltagare

Kursen riktar sig till alla som vill lära sig hjärt- och lungräddning.

I denna utbildning i Hjärt- och lungräddning kommer ni lära er hur ni ska agera vid en akut situation när någon drabbas av plötsligt hjärtstopp eller sätter något i halsen. När en människa drabbas av hjärtstopp är det livsavgörande att behandling påbörjas så fort som möjligt. Kursen inleds med en teoretisk genomgång av hjärtats funktion samt vad som kan orsaka ett plötsligt hjärtstopp och varför det är viktigt att behandling påbörjas så snart som möjligt. Kursen består i huvudsak av praktisk övning enskilt och i grupp.


Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna:

 • Utföra andningskontroll

 • Bedöma medvetslöshet

 • Larma 112

 • Utföra HLR (bröstkompressioner och inblåsningar)

 • Bestämma sig för att använda hjärtstartaren

 • Starta och ansluta hjärtstartaren

 • Följa enkla instruktioner från hjärtstartaren

 • Utföra HLR

 • Hur man ska agera vid luftvägsstopp


Efter avslutad utbildning erhåller varje deltagare ett kompetenskort och arbetsplatsen får ett diplom som bevis på genomgången utbildning.

Pris 5000kr exkl. moms

CPR training medical procedure - Demonstrating chest compressions on CPR doll in the class _edited.j

HLR och Första hjälpen

 • Tidsåtgång 4 tim

 • Max 12 deltagare


​Denna kurs är en kombination av HLR och första hjälpen. Här ges grundläggande kunskap i Hjärt- och lungräddning och Första hjälpen. Halva kursen vigs åt Hjärt- och lungräddning och den andra halvan åt Första hjälpen enligt L-ABC principen. Här får ni som deltagare lära er hur ni ska agera vid akuta olycksfall- och sjukdomar. Stort fokus läggs på den praktiska träningen. I denna utbildning finns stora möjligheter att anpassa utbildningen till era förhållanden. Kursen uppfyller med råge de krav som arbetsmiljöverket ställer på en arbetsplats gällande första hjälpen vid olyckor eller akuta sjukdomsfall.


Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna:

 • Utföra andningskontroll

 • Bedöma medvetslöshet

 • Larma 112

 • Utföra HLR (bröstkompressioner och inblåsningar)

 • Använda hjärtstartare

 • Utföra HLR

 • Hur man ska agera vid luftvägsstopp


Första hjälpen inslaget anpassar vi för er verksamhet.

Ex på innehåll i första hjälpen är:

 • L-ABC principen

 • Stoppa blödning

 • Akuta sjukdomstillstånd och olyckor anpassade efter er verksamhet.

 • Efter avslutad utbildning erhåller varje deltagare ett kompetenskort och arbetsplatsen får ett diplom som bevis på genomgången utbildning.

Pris 6000kr exkl. moms

shutterstock_1009656253_edited.jpg

Hjärt- och Lungräddning för Barn

 • Tidsåtgång 3 timmar

 • Max 12 deltagare

Den här kursen inriktar sig på hjärt- och lungräddning för barn och är avsedd för föräldrar/familj och personal som jobbar med barn som till exempel förskolor och skolor. Kursen är en kombination av Barn-HLR och första hjälpen för barn. Här ingår en utbildning inom barnolycksfall och olika sjukdomstillstånd som kan drabba barn, så som epilepsi, astma och diabetes.

Det pedagogiska upplägget följer de principer vi använder vid utbildningen Hjärt- och Lungräddning på vuxna där teori följs av praktiska övningar. Under kursen har ni alla möjligheter att ställa frågor om det som ni kanske gått och funderat över. Kanske finns det finns det några speciella förhållanden och olycksrisker på er arbetsplats?


Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna:​

 • Utföra andningskontroll

 • Larma 112

 • Bedöma medvetslöshet

 • Hjärt- och lungräddning på barn

 • Åtgärder när barnet satt i halsen

 • L-ABC

 • Olika sjukdomstillstånd och olyckor som kan drabba barn


Efter avslutad utbildning erhåller varje deltagare ett kompetenskort och arbetsplatsen får ett diplom som bevis på genomgången utbildning.

Pris 5000kr exkl. moms

shutterstock_263151107_edited.jpg

Boka

Vill du ha mer information om någon kurs eller en snabb offert så fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt.

Tack för ditt meddelande!

bottom of page